תקנון חברת דיטקס דשא סינטטי בע"מ

כללי

 1. האתר הינו חנות אינטרנטית המנוהל ע"י חברת דיטקס דשא סינטטי בע"מ והמאפשר לרכוש מגוון מוצרים כגון דשא סינטטי, עצים בוגרים, גדרות במבוק, חלוקי נחל ועוד. כמו כן, האתר מאפשר למשתמש להזמין בנפרד שירות של תכנון והקמת גינות, הרכבת המוצרים המוזמנים ו/או שתילתם והכל בכפוף לקיום פגישה בין הספק ללקוח שם יתומחר השירות הנוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. אתר האינטרנט של חברת דיטקס דשא סינטטי בע"מ פועל למען לקוחותיו לצורך קידום ופיתוח השירות ואפשרויות הקנייה העומדות בפניהם. לחברה הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן התראה מוקדמת. שימוש באתר מאשר כי המשתמש קיבל את השינויים והסכים עמם.
 3. השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר ו/או קבלת השירותים המוצעים באתר, ייחשבו להסכמת המשתמש לתנאים אלה ואישורו את כל האמור בהם. הליך רכישת המוצרים באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. החברה רשאית לשנות את מבנה האתר מעת לעת, עיצובו, והשירותים הכלולים בו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמשי האתר לא יהיו טענות או תביעות בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן, רשאית החברה להפסיק באופן זמני או קבוע את אתר המכירות וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר אולם האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 6. התקנון שלהלן מגדיר ומפרט בין היתר את מטרות האתר, אזורי הפעילות והעלויות המשתנות בהתאמה, רשימת המוצרים שיסופקו בפועל, זמני אספקה ואופן ההובלה, מדיניות המחירים בחנות האינטרנטית, תנאי ביטול עסקה וכדומה.
 7. האתר מאפשר הזמנת מוצרים, רכישתם באופן מקוון וקבלתם בהתאם למועד המיקום הנבחר ע"י המשתמש (הכול בכפוף למועדי האספקה ואזורי החלוקה).
 8. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר בלבד והמשתמש מתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש.

זמני פעילות וביצועם

 1. האתר מציע שירות הזמנות ומשלוחים ברחבי הארץ ויספק את המוצרים הנרכשים בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה אצל הספק. מחירי ההובלה המפורטים באתר משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי אליו יסופקו ועשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא מתן הודעה מוקדמת (האתר אינו מספק את מוצריו לאזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית). כמו כן, ניתנת אופציה לאיסוף עצמי מהחנות.
 2. בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים כגון שם ושם משפחה, כתובת מלאה, פירוט חיוב כרטיס האשראי ועוד. הנהלת האתר מצהירה כי לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, לרבות במקרים בהם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזוהה את המשתמש באופן אישי.
 3. הזמנת המוצרים והזנת פרטים אישיים ופרטי משלוח באתר החנות יהיו זמינים בכל שעות היום, למעט זמנים בהם האתר יושבת לצורך תחזוקתו או לכל מטרה אחרת.
 4. רכישת המוצרים המוצעים באתר מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד אשר השלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את כל הפרטים המבוקשים. בנוסף על המזמין להחזיק כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ואשר מכובד בישראל. ככל שתתאפשר רכישה באמצעים נוספים אחרים, תעדכן החברה את אפשרויות התשלום בהתאם.
 5. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי תקנון זה, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים או רשאית לבטל את הזמנתו בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא כל מתן כל הסבר לכך.
 6. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. ואולם, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כאמור.

סכום מינימום

 1. סכום המינימום לרכישה באתר החנות עומד על סך של 500 ₪ במסגרת הזמנה אחת. לא יתקבלו הזמנות שסכומם הכולל נמוך מסכום זה.
 2. החברה רשאית לעדכן או לבטל את סכום המינימום להזמנה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 3. החברה רשאית לעדכן את סכום דמי המשלוח מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

דמי משלוח

 1. עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם לאזור ההספקה אליו הוזמנה. בעת הזמנת המוצרים ועם הזנת אזור ההספקה תתווסף עלות המשלוח לסכום ההזמנה הכולל. פירוט סכומי המשלוחים בהתאם לאזורי ההספקה מפורטים באתר.
 2. לא יתבצעו משלוחים לאזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית.
 3. שירות האיסוף העצמי יתאפשר ללא תשלום, ניתן להתעדכן בסניפים המספקים את השירות המבוקש.
 4. החברה רשאית לבטל את שירות האיסוף העצמי או לשנות המיקום ממנו ניתן לבצע איסוף עצמי וזאת ללא התראה מוקדמת.

המוצרים

 1. המוצרים הנמכרים באתר האינטרנטי הינם דשא סינטטי, עצים בוגרים, גדרות במבוק, חלוקי נחל ועוד. באתר ישנה רשימת המוצרים שניתן להזמין. התמונות באתר מובאות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה בכל דרך שהיא. כמו כן, ייתכנו שינויים בין המוצרים המצולמים לבין המוצרים שיסופקו בפועל.
 2. החברה רשאית לשנות את מבנה הצגת המוצרים באתר.
 3. לחברה הזכות להחליף, להוסיף, לשנות או להחסיר מן היצע המוצרים הניתנים להזמנה באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. ככל ויוצר מצב בו מוצר המוזמן על ידי הלקוח אינו זמין במלאי, המוצר החסר לא יצורף למשלוח שיסופק ללקוח והלקוח לא יחויב בגינו.

המחירים

 1. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת על כך.
 2. מחירי המוצרים מופיעים לצד שמות המוצרים המוצעים באתר ומעודכנים לזמן ביצוע ההזמנה. לא תתאפשר שמירה של מוצרים בסל הקנייה אם יצא המשתמש מן האתר.

התשלום

 1. התשלום יתבצע באמצעות הזנת מספר כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.
 2. על בעל הכרטיס להחזיק ברשותו תעודה מזהה ולהציגה בעת אספקת ההזמנה במקרה שיידרש לכך.
 3. על אף האמור לעיל, לחברה הזכות לקבוע הסדרים ואמצעי תשלום שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

משלוח מוצרי ההזמנה

 1. המוצרים המוזמנים באתר יסופקו על ידי שליחי הספק או על ידי חברת שליחויות חיצונית. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצרים כלשהם כאמור בתקנון בפרק "מוצרים" וזאת על פי שיקול מועד אספקת המוצרים לא יעלה על 10 ימים עסקים ממועד קבלת ההזמנה ע"י הספק.
 2. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק ללקוח את המוצרים שהוזמנו על ידו באתר. על אף האמור, החברה אינה מתחייבת לספק את כל מוצרי ההזמנה והם יסופקו בכפוף לזמינותם במלאי.
 3. הספקת המוצרים באתר כפופה לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.
 4. במקרה והחברה לא תעמוד במועדי האספקה, הלקוח לא יהיה פטור מחובתו לשלם בגין ההספקה. ואולם, ככל והעיכוב יעלה על חמישה ימי עסקים מעבר למועד האספקה הקבוע באתר, הלקוח לא יחויב בגין דמי המשלוח. יצוין כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין העיכוב כאמור.
 5. ביטול הזמנה תחייב את המזמין בדמי ביטול בסך של 20% מסכום ההזמנה.
 6. עיכוב של 7 ימי עסקים מהיום שהיה על ההזמנה להגיע ליעדה תזכה את הלקוח בביטול העסקה ובתנאי שהמשלוח טרם יצא מן הספק ליעדו.
 7. בעת מסירת ההזמנה מחויב הלקוח (או מי מטעמו המחזיק בתעודה מזהה של מבצע ההזמנה) להיות נוכח במיקום ההספקה בעת ביצוע ההספקה.
 8. בעת ביצוע ההזמנה הלקוח יכול לציין בהערה בפרטי המשלוח כי הוא מסכים להשאיר את המשלוח ליד המדרכה בסמוך למען לאספקה. יודגש כי בהינתן מצב זה, השארת המוצרים ליד המען הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח, וכי לא יוכל לבוא בטענה ו/או בדרישה מכל סוג שהיא במקרה של גניבה, אבדן, קלקול או ליקוי מכל סוג שהוא שייגרם למוצרים בגין השארתם.
 9. במידה והלקוח או מי מטעמו אינם נוכחים במען האספקה בעת אספקת המשלוח, וכן הלקוח אינו נתן הסכמתו להשארת המשלוח ליד מדרכת המען, יוחזר המשלוח לספק. מועד אספקה חלופי יתואם ביוזמתו של הלקוח ובאחריותו, וכן הלקוח יחויב בדמי שירות נוספים. למען הסר ספק, משלוח המוצרים לא כולל הכנסת המוצרים לחצר הבית או לדירת הלקוח.
 10. הובלות מיוחדות הדורשות מנוף יתומחרו בנפרד.

שינויים, ביטולים והחזרת מוצרים

 1. בעת קבלת ההזמנה באחריות הלקוח לבדוק את המוצרים שהתקבלו ולוודא התאמתם להזמנה ולחשבונית שיימסרו לו בעת האספקה.
 2. ככל ותהא אי התאמה בין המוצרים בהזמנה לבין המוצרים שהתקבלו, על אחריות הלקוח לפנות לאתר בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההזמנה ולהתריע על כך. האתר יפעל על מנת לתת מענה להודעת הלקוח ככל הניתן באותה העת.
 3. החזרת המוצרים תיעשה בהתאם למדיניות האתר ובכפוף להודעת הלקוח בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההזמנה והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 4. ביטול או שינוי הזמנה יינתנו אך ורק אם טרם נארזו המוצרים ע"י הספק לצורך ביצוע המשלוח ליעדו. ביטול או שינוי כאמור ייעשו דרך פניה לספק.
 5. יובהר כי לא תינתן אפשרות לבטל עסקה של מוצרים שנחתכו בהתאם למידות הלקוח.
 6. בכל מקרה של החזרת מוצר או ביטולו, החברה תפעל בהתאם ובכפוף להוראות החוק הרלוונטיות באותו עניין.

אחריות

 1. החברה לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש באתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש או של צד ג' כלשהוא בשימוש וברכישה באתר, ו/או ייגרם מאי-היכולת לבצע פעולות באתר.
 2. החברה לא תישא באחריות במקרים בהם הרכישה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או מתבצעת על ידי קטין שטרם מולאו לו 18 או על ידי פסול דין ללא הסכמת הוריו/ אפוטרופסו.
 3. החברה לא תישא באחריות על נזק מכל סוג שהוא הנובע מטעות בהקלדת הנתונים ע"י המשתמש, לרבות נזק שייגרם מטעות בהקלדת הכתובת, מטעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכדומה.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.